Beiwen Zhang

Beiwen Zhang
Badminton

Achievements

  •  2x  YONEX Dutch Open Champion (2016, 2017)
  • 2018 Victor Korea Open Finalist
  • 2018 YONEX US Open Finalist
  • 2018 YONEX-SUNRISE India Open Champion
  • 2017 Bitburger Badminton Open Finalist
  • 2016 YONEX French Open Finalist
  • 2014 K&D Graphics YONEX Grand Prix Champion
  • 2014 YONEX Brasil Grand Prix Champion