Lee Cheuk Yiu

Lee Cheuk Yiu
Badminton

Achievements

  • 2019 YONEX-SUNRISE Hong Kong Open Champion
  • 2017 Skycity New Zealand Open Champion